Loadding...

เดอะ นิว คอนเซปท์ พลู วิลล่า การ์เด้น วิว

คอนโดที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ สุดยอดการออกแบบในสไตล์รีสอร์ทครบวงจร โดยนำธรรมชาติเข้ามาประยุกต์ใช้ ในรูปแบบแสง สี เสียง สัมผัสธรรมชาติอันรื่นรมย์ ที่มีภูมิทัศน์โดดเด่นเหนือระดับทั้งภายในโครงการและภายในห้องพัก เพิ่มความสุนทรีในการพักผ่อนเหนือระดับ พร้อมทั้งเสนอธุรกิจแนวคิดใหม่ ในรูปแบบคอนโดเทล เป็นธุรกิจที่มี แนวคิดในการเสนอห้องชุดที่สามารถสร้างมูลค่าคืนกับผู้ซื้อ พร้อมกรรมสิทธิ์ห้องยังเป็นของผู้ซื้อ เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุน ที่ต้องการสร้างมูลค่าผลตอบแทนในระยะยาว เราขอนำเสนอเงินปันผลที่ 8% ต่อปี และผลตอบแทนรับประกันสูงสุดถึง 10% พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษอีกมายมาย สำหรับลูกค้าเอกสิทธิ์เช่นคุณ

เดอะ นิว คอนเซปท์ พลู วิลล่า การ์เด้น วิว

คอนโดที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ สุดยอดการออกแบบในสไตล์รีสอร์ทครบวงจร โดยนำธรรมชาติเข้ามาประยุกต์ใช้ ในรูปแบบแสง สี เสียง สัมผัสธรรมชาติอันรื่นรมย์ ที่มีภูมิทัศน์โดดเด่นเหนือระดับทั้งภายในโครงการและภายในห้องพัก เพิ่มความสุนทรีในการพักผ่อนเหนือระดับ พร้อมทั้งเสนอธุรกิจแนวคิดใหม่ ในรูปแบบคอนโดเทล เป็นธุรกิจที่มี แนวคิดในการเสนอห้องชุดที่สามารถสร้างมูลค่าคืนกับผู้ซื้อ พร้อมกรรมสิทธิ์ห้องยังเป็นของผู้ซื้อ เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุน ที่ต้องการสร้างมูลค่าผลตอบแทนในระยะยาว เราขอนำเสนอเงินปันผลที่ 8% ต่อปี และผลตอบแทนรับประกันสูงสุดถึง 10% พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษอีกมายมาย สำหรับลูกค้าเอกสิทธิ์เช่นคุณ

เดอะ นิว คอนเซปท์ พลู วิลล่า การ์เด้น วิว

คอนโดที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ สุดยอดการออกแบบในสไตล์รีสอร์ทครบวงจร โดยนำธรรมชาติเข้ามาประยุกต์ใช้ ในรูปแบบแสง สี เสียง สัมผัสธรรมชาติอันรื่นรมย์ ที่มีภูมิทัศน์โดดเด่นเหนือระดับทั้งภายในโครงการและภายในห้องพัก เพิ่มความสุนทรีในการพักผ่อนเหนือระดับ พร้อมทั้งเสนอธุรกิจแนวคิดใหม่ ในรูปแบบคอนโดเทล เป็นธุรกิจที่มี แนวคิดในการเสนอห้องชุดที่สามารถสร้างมูลค่าคืนกับผู้ซื้อ พร้อมกรรมสิทธิ์ห้องยังเป็นของผู้ซื้อ เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุน ที่ต้องการสร้างมูลค่าผลตอบแทนในระยะยาว เราขอนำเสนอเงินปันผลที่ 8% ต่อปี และผลตอบแทนรับประกันสูงสุดถึง 10% พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษอีกมายมาย สำหรับลูกค้าเอกสิทธิ์เช่นคุณ